Nejnovější komentáře

Autor: blacks30.05. 21:44
Autor: Petr Dlouhý25.05. 17:47
Autor: Jan Kohout10.04. 16:46
Autor: Kateřina Pírková05.04. 16:15
Autor: Klára Kušková28.03. 09:04

BB - najdi si svou akci...

<Červenec '24>
poútstčtsone
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
293031
     závod      promítání      koncert      přednáška      ostatní      párty      dětská akce      víc akcí

Boulder s.r.o
U Výstaviště 11, Praha 7
telefon: 605 700 816

OTEVÍRACÍ DOBA - STĚNA

1. 7. - 1. 9. 2024
Pondělí - Neděle

9:00 - 22:00 bez omezení

OTEVÍRACÍ DOBA - POHYBOVKA

Sobota - Neděle 
9:00 - 19:00

OTEVÍRACÍ DOBA - BAR

Pondělí - Neděle
9:00 - 22:00

Vstupné:
Dospělí - 180 Kč

Kompletní ceník
Kontakt a mapa
 

praha
foto

Pravidla

Všechny děti musí mít podepsaný Formulář od rodičů.
Buď to můžete udělat přímo na recepci v Boulder Baru anebo si Formulář pro nezletilé.doc doma vytisknout, podepsat a do Boulder Baru přinést. Druhá varianta určitě urychlí práci na recepci. Děkujeme :)

Pravidla lezení na boulderové stěně:

Každý lezec je povinen pročíst tato pravidla a především se jimi řídit. Tuto skutečnost potvrdí svým podpisem do návštěvní knihy.
Na boulderové stěně se leze bez lana a padá do matrací, které jsou rozprostřeny pod celou plochou lezecké stěny. Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí!
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS a předloží písemný souhlas zákonného zástupce. Děti mladší 10-ti let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu na boulderové stěně plně zodpovídá.

V prostorách boulderové stěny je návštěvník povinen:

-Uposlechnout pokynů služby;
-Při lezení používat pouze lezeckou obuv;
-Dodržovat zásady bezpečného lezení - viz níže
- Dodržovat pravidla dětského koutku - viz níže
-Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz
-Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt nebo jistící prostředek či jiný technický incident nebo způsobenou škodu
-Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení
-Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí.
Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.

Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat v prostorách Boulder baru tyto zásady:

-Uposlechnout pokynů služby;
-Dodržovat zásady protipožární prevence;
-Udržovat čistotu;
-Dodržovat přísný zákaz kouření a požívání návykových látek. Alkohol je možné konzumovat pouze v místě tomu určeném
Provozovatel anebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat z Boulder baru osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - a to bez nároku na vrácení vstupného.

Zásady bezpečného lezení:

-Nezkušení lezci nesmí na stěně lézt bez doprovodu minimálně jednoho zkušeného lezce.
-Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou lezců.
-K lezení lze použít pouze nainstalovaných chytů a struktur stěny.
-Je zakázáno lézt nebo jistit pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek popř. jiných prostředků negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo fyzickou kondici.
-Přestavba cest není povolena bez souhlasu konající služby.
-Lezci, kteří právě nelezou jsou povinni sledovat dění na stěně a nesmí postávat, sedět, či ležet pod lezoucím lezcem. Maximálně se mohou snažit dávat lezoucímu lezci záchranu.
-Při lezení je povinné používat pouze lezeckou obuv.
-Při lezení se smí používat sypané magnézium pouze tak, aby byla minimalizována jeho prašnost. Tzn. pytlík s magnesiem nemá lezec na pase v momentě, že zkouší či přelézá boulder. Pokud se rozlézá či traverzuje a má jistotu, že nespadne, tak pytlík za pasem může být.
- Je zakázáno lézt po stropních traverzách či vzduchotechnice.

Pravidla dětského koutku:

- Dětský koutek je určen především dětem ve věku 3 -10 let.
- Děti mohou do dětského koutku pouze za dohledu osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá.
- Je zakázáno ježdění na skluzavce osobám starším 10 let!
- Je zakázáno odnášení věcí z dětského koutku mimo tento prostor (plyšové hračky, tužky atd.)
 

reklama